Friskis&Svettis Flen

Friskis&Svettis startade år 1978 med en idé om träning. Att den skulle vara lättillgänglig och lustfylld, hålla hög kvalitet samt vara för alla. Den idén kan man applicera på många träningsformer, men Friskis&Svettis skapade Jympan som det första uttrycket för den idén. I jympan fanns enkelheten, glädjen, träningskvaliteten och möjligheten för alla att bara hänga på.

Friskis & Svettis i Flen startade den 2 mars 1988 av Lars-Olov Andreasson (som blev vår förste ordförande) tillsammans med Maija-Leena Laine och Tina Kytölä
Föreningen hade under våren ett pass i veckan, men redan till hösten 1988 fanns 4 pass i veckan i flera olika lokaler. Föreningen växte snabbt och hade snart många medlemmar och funktionärer. Under 2013 var vi 364 medlemmar i föreningen.