Betalning via Bankgiro: 384-0311

Eller Swish: Friskis&Svettis Flen  123 050 49 44

 

Betala in ditt Medlemskap (100 kr)+ Träningskort 

Ange följande information när du betalar in: 

 FÖRNAMN + EFTERNAMN
 ADRESS
 POSTNR + ORT
  

KOM IHÅG att fylla i och lämna in dina adressuppgifter till en värd på passet samtidigt som du visar ett kvitto på att du betalt avgiften. Du får sedan ditt medlemskort på ett pass, så fort vi hanterat dina uppgifter. 

            

Med giltigt Medlemskort (gäller årsvis) och Jympakort får du träna på samtliga våra pass och platser inom Friskis&Svettis Flen. Medlems- och Jympakortet är personligt och skall kunna styrkas med godkänd legitimation. Förvara korten som en värdehandling. Vi genomför regelbundna kontroller av att ni har giltigt Medlems- och Jympakort på våra pass. Har du medlemskort (men ej träningskort) betalar du 50 kr i engångsavgift. (Gäller även medlem i annan F&S-förening) Ej medlem betalar 60 kr.

Medlemsavgiften är giltig från 1 januari - 31 december varje år, oavsett när på året avgiften löses och avgiften är fast under året. Tillsammans med giltigt Jympakort är du olycksfallsförsäkrad på våra pass. Tänk på att anmäla skada snarast dock senast 6 månader efter olyckstillfället. Försäkringen gäller ej vid överansträngning, så anpassa alltid din träning efter egen förmåga.
 
          


* Är det så att du har blivit av med ditt Medlems- och/eller Jympakort, kan vi hjälpa dig med ett nytt under förutsättningen att vi kan styrka genom vårt medlemsregister att du löst korten tidigare. Kan vi ej styrka detta, löses nya kort till ordinarie pris.

GILTIGT MEDLEMSKORT + JYMPAKORT SKALL KUNNA VISAS UPP VID VARJE PASS!

OBS! Vissa arbetsgivare betalar medlemsavgiften helt eller delvis. Kolla med din personalansvarige.

Medlemsregister: Vi använder de personuppgifter som finns på Medlemskorten för ett medlemsregister inom Friskis&Svettis Flen. Uppgifterna används enbart inom föreningen för att kunna sköta vår egen hantering och planering enlig PuL.