Medlemskort och träningskort

 

Medlemskort 

 100 kr

   Gäller per kalenderår

Träningskort
   
 Vuxen  
 600/termin     


   
Pensionär   500/termin


Ungdom   
t o m 19 år
      
 400/termin
   
 


Årskort 

 Vuxen 1000 kr/år Gäller årsvis
Engångsavgift

 ej medlem
 medlem

 60 kr/gång
 50 kr/gång
Försäkring gäller ej här

Klippkort 10 gånger
   
    400 kr Gäller tillsammans med giltigt Medlemskort (köpes för 100kr/år)
Multikort
F&S och  Gymmix
 alla åldrar
 850 kr  /termin

OBS! Registrera dig på 
   www.flensgf.se 
  

Multikort som gäller för alla pass i både Friskis&Svettis Flen och Flens Gymnastikförening/ Gymmix kostar  850 kr och då ingår medlemskort i båda föreningarna.

Betala 1100 kr så ingår också cykling. Observera att Multikortet betalas till Flens Gymnastikförening


Friskis & Svettis  

Betalning via Bankgiro: 384-0311

Eller Swish: Friskis&Svettis Flen  123 050 49 44

 

Betala in ditt Medlemskap (100 kr)+ Träningskort 

Ange följande information när du betalar in: 

 FÖRNAMN + EFTERNAMN
 ADRESS
 POSTNR + ORT
  

KOM IHÅG att fylla i och lämna in dina adressuppgifter till en värd på passet samtidigt som du visar ett kvitto på att du betalt avgiften. Du får sedan ditt medlemskort på ett pass, så fort vi hanterat dina uppgifter. 

            

Med giltigt Medlemskort (gäller årsvis) och Jympakort får du träna på samtliga våra pass och platser inom Friskis&Svettis Flen. Medlems- och Jympakortet är personligt och skall kunna styrkas med godkänd legitimation. Förvara korten som en värdehandling. Vi genomför regelbundna kontroller av att ni har giltigt Medlems- och Jympakort på våra pass. Har du medlemskort (men ej träningskort) betalar du 50 kr i engångsavgift. (Gäller även medlem i annan F&S-förening) Ej medlem betalar 60 kr.

Medlemsavgiften är giltig från 1 januari - 31 december varje år, oavsett när på året avgiften löses och avgiften är fast under året. Tillsammans med giltigt Jympakort är du olycksfallsförsäkrad på våra pass. Tänk på att anmäla skada snarast dock senast 6 månader efter olyckstillfället. Försäkringen gäller ej vid överansträngning, så anpassa alltid din träning efter egen förmåga.
 
          


* Är det så att du har blivit av med ditt Medlems- och/eller Jympakort, kan vi hjälpa dig med ett nytt under förutsättningen att vi kan styrka genom vårt medlemsregister att du löst korten tidigare. Kan vi ej styrka detta, löses nya kort till ordinarie pris.

GILTIGT MEDLEMSKORT + JYMPAKORT SKALL KUNNA VISAS UPP VID VARJE PASS!

OBS! Vissa arbetsgivare betalar medlemsavgiften helt eller delvis. Kolla med din personalansvarige.

Medlemsregister: Vi använder de personuppgifter som finns på Medlemskorten för ett medlemsregister inom Friskis&Svettis Flen. Uppgifterna används enbart inom föreningen för att kunna sköta vår egen hantering och planering enlig PuL.