Styrelse

Ny styrelse från årsmötet 2017

Ordförande:  Gunnel Källstedt
Vice ordförande: Heléne Brandell
Kassör: Anders Jynfors 
Sekreterare:  Ann-Catrin Ingestad
Ledamot:  Petra Persson 
Suppleant: Emma Dahlin
Suppleant: AnnaKarin Karlson
Suppleant: Mona Karlsson

Valberedning: Ulrika Borg, Jerry Persson och Marie Lövestad